Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

1. In Noord-Nederland een deken. 2. Voorzitter van een college van kanunniken.


Zie kerk: