Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Het thema uit de beeldende kunst, waarin het tonen van het Christuskind door Maria in de tempel uitgebeeld wordt; gewoonlijk vergezeld van een figuur die in een mandje het voorgeschreven offer van twee duiven draagt.


Zie kerk:


Presentatie

Presentatie